فضای میزبانی سرور ( کلوکیشن )

بسته یک
  • 1u فضا
  • 5AMP,220 V,Single Phase برق
  • 1Gb Share 600GB پهنای باند
  • 4 عدد آی پی
بسته دو
  • 2u فضا
  • 5AMP,220 V,Single Phase برق
  • 100Mbps Share 200GB پهنای باند
  • 4 عدد آی پی
  • پارس دیتاسنتر
  • شش ماهه مدت قرارداد