میزبانی وب لینوکس آلمان

پلن 1

تحویل آنی

 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 2 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 2

تحویل آنی

 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 3

تحویل آنی

 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 7 عدد تعداد ایمیل
 • 7 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 4

تحویل آنی

 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 5

تحویل آنی

 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 700 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 6

تحویل آنی

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 12 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم
پلن 7

تحویل آنی

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • 99.99% آپتایم