هاست ویندوز آلمان سرور 2019

هاست قدرتمند ویندوز2019 با کنترل پنل پلسک

DE2-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل PLESK
 • آپتایم 99.99%
DE3-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 250 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل Plesk
 • آپتایم 99.99%
DE4-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل Plesk
 • آپتایم 99.99%
DE5-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • آپتایم 99.99%
DE6-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی 3
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
DE7-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 2گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی 3
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
DE8-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی 3
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP