سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی (VDS)

VDS3 1 موجود است
 • پردازشگر 2 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 30 گیگابایت NVME
 • پهنای باند هر ترابایت 380,000 تومان
 • پورت 10 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS4 2 موجود است
 • پردازشگر 3 هسته
 • رم 4گیگابایت
 • هارد 60 گیگابایت NVME
 • پهنای باند هر ترابایت 380,000 تومان
 • پورت 10 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS5 1 موجود است
 • پردازشگر 4 هسته
 • رم 6گیگابایت
 • هارد 80 گیگابایت NVME
 • پهنای باند هر ترابایت 380,000 تومان
 • پورت 10 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS6
 • پردازشگر 4 هسته
 • رم 8گیگابایت
 • هارد 100 گیگابایت
 • پهنای باند هر ترابایت 380,000 تومان
 • پورت 10 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS7
 • پردازشگر 8 هسته
 • رم 10گیگابایت
 • هارد 150 گیگابایت
 • پهنای باند هر ترابایت 380,000 تومان
 • پورت 10 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%