میزبانی وب ویندوز ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • دیتابیس 1 عدد
 • تعداد ایمیل 1 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP 5
 • کنترل پنل WebsitePanel
 • آپتایم 99.99%
بسته دو

تحویل آنی

 • مقدار فضا 250مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • دیتابیس 2 عدد
 • تعداد ایمیل 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel
 • آپتایم 99.99%
بسته سه

تحویل آنی

 • مقدار فضا 500مگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • دیتابیس 5 عدد
 • تعداد ایمیل 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel
 • آپتایم 99.99%
بسته چهار

تحویل آنی

 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel
 • آپتایم 99.99%
بسته پنج

تحویل آنی

 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند 25 گیگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel
 • آپتایم 99.99%
بسته شش

تحویل آنی

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 130 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 12
 • وب سایت اضافی 7
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel
بسته هفت

تحویل آنی

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل WebsitePanel