نمایندگی میزبانی لینوکس ایران

small Pack
  • مقدار فضا : 5 گیگابایت
  • پهنای باند : 100 گیگابایت
  • ساخت اکانت : نامحدود
  • سایر امکانات : نامحدود
  • DNS : اختصاصی
  • کنترل پنل : CPanel / DirectAdmin
  • آپتایم : 99.9%
  • : انتقال رایگان
Medium Pack
  • مقدار فضا : 10 گیگابایت
  • پهنای باند : 150 گیگابایت
  • ساخت اکانت : نامحدود
  • سایر امکانات : نامحدود
  • DNS : اختصاصی
  • کنترل پنل : CPanel / DirectAdmin
  • آپتایم : 99.9%
  • : انتقال رایگان
Large Pack
  • مقدار فضا : 30 گیگابایت
  • پهنای باند : 250 گیگابایت
  • ساخت اکانت : نامحدود
  • سایر امکانات : نامحدود
  • DNS : اختصاصی
  • کنترل پنل : CPanel
  • آپتایم : 99.9%
  • : انتقال رایگان
Huge Pack
  • مقدار فضا : 60 گیگابایت
  • پهنای باند : 750 گیگابایت
  • ساخت اکانت : نامحدود
  • سایر امکانات : نامحدود
  • DNS : اختصاصی
  • کنترل پنل : CPanel
  • آپتایم : 99.9%
  • : انتقال رایگان
UNBELIEVABLE PACK
  • مقدار فضا : 100 گیگابایت
  • پهنای باند : 2 ترابایت
  • ساخت اکانت : نامحدود
  • سایر امکانات : نامحدود
  • DNS : اختصاصی
  • کنترل پنل : CPanel
  • آپتایم : 99.9%
  • : انتقال رایگان