هاست ویندوز 2016

هاست قدرتمند ویندوز2016 با کنترل پنل وب سایت پنل

DE2-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP 5
 • کنترل پنل SolidCP
 • آپتایم 99.99%
DE3-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 250 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP 5
 • کنترل پنل SolidCP
 • آپتایم 99.99%
DE4-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • محدودیت دیتابیس ندارد
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP 5
 • کنترل پنل SolidCP
 • آپتایم 99.99%
DE5-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • FTP نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
 • آپتایم 99.99%
DE6-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 130 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی 3
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP
DE7-win2016

تحویل آنی

 • مقدار فضا 2گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 70 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • وب سایت اضافی 3
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل SolidCP