میزبانی وب لینوکس آلمان

پلن 1

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 50 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 2 عدد
 • تعداد دیتابیس : 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : ندارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 2

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 100 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 5 عدد
 • تعداد دیتابیس : 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : ندارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 3

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 200 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 7 عدد
 • تعداد دیتابیس : 7 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 4

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 10 عدد
 • تعداد دیتابیس : 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 5

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 700 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 10 عدد
 • تعداد دیتابیس : 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 6

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 1000 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 12 عدد
 • تعداد دیتابیس : 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%
پلن 7

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 1500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد دیتابیس : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی : دارد
 • کنترل پنل : CPanel
 • وب سرور : Litespeed
 • آپتایم : 99.99%