سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی (VDS)

VDS3 20 موجود است
 • پردازشگر : 2 هسته
 • رم : 2 گیگابایت
 • هارد : 30 گیگابایت NVME
 • پهنای باند : 1 ترابایت
 • پورت : 1 گیگابیت
 • آپتایم : 99.9%
VDS4 3 موجود است
 • پردازشگر : 3 هسته
 • رم : 4گیگابایت
 • هارد : 60 گیگابایت NVME
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1گیگابیت
 • آپتایم : 99.9%
VDS5 3 موجود است
 • پردازشگر : 4 هسته
 • رم : 6گیگابایت
 • هارد : 80 گیگابایت NVME
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1گیگابیت
 • آپتایم : 99.9%
VDS6
 • پردازشگر : 4 هسته
 • رم : 8گیگابایت
 • هارد : 100 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1گیگابیت
 • آپتایم : 99.9%
VDS7
 • پردازشگر : 8 هسته
 • رم : 10گیگابایت
 • هارد : 150 گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1گیگابیت
 • آپتایم : 99.9%