نمایندگی میزبانی ویندوز

بسته یک
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • تمامی امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل websitepanel
 • آپتایم 99.9%
 • green;">انتقال رایگان
بسته دو
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 150 گیگابایت
 • تمامی امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل websitepanel
 • آپتایم 99.9%
 • green;">انتقال رایگان
بسته سه
 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 300 گیگابایت
 • تمامی امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل websitepanel
 • آپتایم 99.9%
 • green;">انتقال رایگان