افزونه ای جدید روی سرویس های ریسلر هاستینگ لینوکس و ریسلر هاستینگ ویندوز آفاق قرار گرفت.
بک آپ گیری هفتگی از کلیه پلن های ریسلر هاست ویندوز و لینوکس فعال شد. برای فعالسازی این سرویس می توانید از بخش افزودنیهای پکیج فعال خود ، نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

دلایل توجیه استفاده از سرویس بک آپ:
1. دسترسی به اطلاعات در فضایی غیر از است مورد استفاده
2. وجود یک نسخه از اطلاعات در صورت حذف تصادفی
3. وجود یک نسخه از اطلاعات در صورت ایجاد تغییرات اشتباه
4.اطمینان از عدم از بین رفتن اطلاعات


Tuesday, July 26, 2016

« برگشت