دسته بندی ها

مقالات

 غیر فعال سازی Recursion در DNS Server

هیچ یک از DNS Server ها نباید به درخواست های Recursive پاسخ دهند مگر آنکه استفاده از آن سرور به...