Viewing articles tagged 'domain'

 Selinux و حالت های مختلف فعال و غیر فعال آن

SElinuxیک امکان و ویژگی لینوکس است که مکانیزمی برای پشتیبانی از خط مشی های امنیتی سطح دسترسی هسته...

 حمله Brute Force

حملات Brute Force یکی از رایج ترین حملات برای بدست آوردن امکان ورود می باشد و با ارسال و تست...

 دامنه ویژه (premium)

دامنه ی پریمیوم دامنه ای است که به دلیل برخی ویژگی هایی که دارد ارزشمند تر است و برای ثبت آن می...

 نحوه ایجاد addon domain

1) ابتدا بهcPanel وارد شوید. 2) در بخش Domains، گزینه Addon Domains را برگزینید. 3) فیلد های...

 مفهوم حالت های (status) مختلف whois دامنه چیست؟

دامنه های مختلف و همانطور Registrar (مراکز اصلی ثبت دامنه) قوانین مخصوص به خود را دارند.در زیر...